При загуба на паспорт

При загуба / открадване на задграничен паспорт или домуент за самоличност

 

В случай на кражба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр. незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с дипломатическото или консулското ни представителство, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи /пасаван/ за продължаване на пътуването ви или за завръщането ви в родината.