Изисквания за багаж

Пътуването е удоволствие, защото среща с различни култури и обичаи, но това поставя и някои изисквания пред туристите – те следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение.

 

Някои съвети от практически характер

 

• Помнете, че в чужбина следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения. 

• Обръщайте специално внимание и спазвайте местните правила за притежание и консумация на алкохолни напитки и психотропни вещества. В някои страни продажбата и консумацията на алкохол е забранена. 

• Поставяйте всички лекарства в оригиналните им опаковки и проверявайте дали някои от тях не се считат за незаконни наркотични средства в чужбина. Ако ползвате такива вещества, носете копие на лекарско предписание, потвърждаващо този факт. 

• Избягвайте да пренасяте вещи на трети лица при преминаване на граница. 

• Предварително се убедете, че срокът на действие на свидетелството Ви за шофиране не е изтекъл и че то е валидно в страната на посещение. 

• Препоръчваме Ви предварително да си осигурите международно свидетелство за шофиране. Направете всичко необходимо да се запознаете с местните правила за движение. В много страни се налагат тежки парични глоби за нарушение на правилата за движение, които се плащат на местонарушението, без значение дали сте местен или чужд гражданин. 

• Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с дипломатическото или консулското представителство на Република България в страната на местопребиваването. Консулският служител ще установи във възможно най-кратък срок връзка с Вас. 

• Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка. 

• В случаите на смърт на български граждани в чужбина най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България ще Ви окаже съдействие и помощ за уреждане на формалностите. 

• Пряка финансова помощ може да получите от дипломатическото или консулското представителство само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата Ви сума в Министерството на външните работи, дирекция "Финансово-стопански дейности". 

• Не е задължително, но е добре да се регистрирате в най-близкото българско посолство или консулство. Това би улеснило връзката с Вас при спешен случай или при необходимост. 

• Преди да отпътувате от Република България или веднага след пристигането Ви, запишете адресите и телефоните на българското дипломатическо или консулско представителство в страната на посещение. Администрацията на хотелите, в които отсядате, туроператорите, уреждащи Ви, и органите на местната полиция при необходимост е уместно да разполагат с тези данни. За ваше улеснение адрес, телефон и факс на дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи в София за евентуални справки и информация може да намерите на Интернет-страницата на МВнР.

 

За да може програмата да се реализира възможно най-точно е необходимо туристите да се явяват на посоченото от екскурзовода място в определения от него час.

 

При пътуване със самолет - преди полет е необходимо да сте два часа преди излитането на вашия полет на гишетата за чекиране. Ако пътувате групово обикновено именно пред гишетата за чек ин е срещата с останалата част от групата и с вашия водач и/или изпращач. Чекирането на гишетата става самостоятелно, като при групово пътуване няма гаранция, че служителите ще ви дадат непременно място на седалка в самолета до този до когото евентуално желаете. При групови пътувания - местата се дават последователно на всички членове на групата, а при настаняване вътре в самотела може да се направи евентуална размяна.

Дори метеорологичната обстановка да е лоша и да смятате, че полетът ви може би ще бъде отменен или няма да се реализира, вие сте длъжни да бъдете навреме на гишетата за чек ин, освен ако изрично не сте уведомени от авиокомпанията за промяна на часа / деня на полета. Задължение на авиокомпанията чиито полет търпи промени, е да ви предостави вариант за пътуване.

 

В хотелите е необходимо да се съблюдава тишина, чистота, да не се оставят хранителни остатъци и бутилки. Настаняването в хотелите обикновено става след 14,00 ч., а освобождаването на стаите в повечето случаи е до 11,00 ч. При ползване на мини-бар, телефон или платен видеоканал не забравяйте да заплатите тези услуги на рецепция.  При хранене на блок маса, включително на закуска, обяд или вечеря не се разрешава изнасянето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод. При нарушение на това изискване хотелиерите си запазват правото на глоби на място.

 

В автобуса/ самолета (превозното средство)  е важно да се знае, че не се пуши. Туристите следва да се държат по начин, по който не пречат на останалите пътници. При автобусни екскурзии не е разрешено да се обядва и вечеря в автобуса. В превозните средства следва да се пази чистота. Служебните седалки в автобуса са предназначени за ползване от служебните лица. По този начин им съдействате да  изпълнят ангажиментите си, както очаквате. Препоръчително е ползването на химическата тоалетна в автобуса само в краен случай.